گزارش کارآموزی عمران

گزارش کارآموزی عمران

گزارش کارآموزی عمران

گزارش کار آموزی آماده مخصوص دانشجویان رشته مهندسی عمران در قالب فایل word    

این گزارش شامل بخش های :

1_ معرفی شرکت مورد نظر جهت انجام کار آموزی

2_ آشنایی با مکان کار آموزی

3-اولین خاطره

4_دستورالعمل ایمینی ساختمان

5-تخریب - خاکبرداری و گود برداری

6-پیاده کردن نقشه و بتن مگر ریزی

7-و...     27صفحه

 


اینجا هم مشاهده کنید